Kalendarium

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport roczny za 2021 rok – w dniu 12.03.2022 roku,
• raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 02.05.2022 roku,
• raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 02.08.2022 roku,
• raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 03.11.2022 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.