Kalendarium

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – w dniu 9 maja 2020 roku,
– raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – w dniu 8 sierpnia 2020 roku,
– raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – w dniu 7 listopada 2020 roku,

Raport roczny za 2019 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 marca 2020 roku.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2019 roku.