Kalendarium

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport roczny za 2020 rok – w dniu 07.03.2021 roku,

- raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 7.05.2021 roku,

- raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 6.08.2021 roku,

- raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 5.11.2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2020 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (przekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego nie później niż w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego).