Struktura akcjonariatu

Akcjonariuszl.akcji% akcjil.głosów% głosów
Artur Górski6 094 16625,966 094 16625,96
January Ciszewski *5 279 45822,495 279 45822,49
Marek Sobieski3 973 36616,933 973 36616,93

* z podmiotami zależnymi