Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 września 2022 r. TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna (PLCMPRS00011)

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-559), ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000185671 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 września 2022 roku, na godzinę 12:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Spółki, przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

TLT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 29.09.2022.pdf

TLT Projekty uchwał NZW.pdf

TLT Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ.pdf

TLT Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ.pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna (PLCMPRS00011)

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 17:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

Załączniki:

TLT Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf

TLT Projekty uchwał ZWZ - 2022.pdf

TLT Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ.pdf

TLT Zmiany_statutu_ZWZ 2022.pdf

TLT Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ - 2022.pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ.pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ.pdf

Wycena Roof Renovation Sp. z o.o..pdf

2022-05-23 OPINIAWycenaRoof.pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r. TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna (PLCMPRS00011)

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 11:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

Załączniki:

TLT_Ogłoszenie_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Projekty_Uchwał_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Informacja_Liczba_Akcji_Głosów_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Formularz_Głosowania_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Pełnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Pełnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna

Zarząd spółki TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

TLT Ogłoszenie ZWZ - 2020 (3).pdf

TLT Projekty uchwał ZWZ - 2020 (3).pdf

TLT Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ - 2020 (2).pdf

TLT Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ - 2020 (3).pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ - 2020 (2).pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ - 2020 (2).pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2019 r. Thunderbolt Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Thunderbolt S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 listopada 2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

THN Ogłoszenie NWZ - 2019-11-27.pdf

THN projekty uchwał na NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Proponowane zmiany Stautu Spółki NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2019-11-27.pdf