Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna

Zarząd spółki TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

TLT Ogłoszenie ZWZ - 2020 (3).pdf

TLT Projekty uchwał ZWZ - 2020 (3).pdf

TLT Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ - 2020 (2).pdf

TLT Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ - 2020 (3).pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ - 2020 (2).pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ - 2020 (2).pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2019 r. Thunderbolt Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Thunderbolt S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 listopada 2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

THN Ogłoszenie NWZ - 2019-11-27.pdf

THN projekty uchwał na NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Proponowane zmiany Stautu Spółki NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2019-11-27.pdf

THN Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2019-11-27.pdf